Tuesday, 15 November 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)Mata pelajaran             : Pendidikan Agama Islam

Kelas                              : 6 Bestari

Tarikh                             : 10 april 2011

Masa                              : 11.00 – 11.30 pagi

Bilangan murid              : 30 orang

Bidang                            :  Ibadat

Tajuk                              :  Ibadah Puasa Ramadhan

Objektif pembelajaran  : Syarat-syarat sah puasa

Hasil pembelajaran       : Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:

A)    Menguasai isi kandungan

                                                                             i.              Menyatakan syarat-syarat sah puasa.

                                                                           ii.              Menghuraikan syarat-syarat sah  puasa.

                                                                          iii.              Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan syarat sah puasa.B)     Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir

i.                 Menunjuk cara pelbagai situasi orang berpuasaC)     Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

i.                 Melibatkan diri secara aktif dalam perbincangan tentang masalah yang berkaitan dengan syarat sah puasa

Konsep/prinsip/hukum/teori:

            Syarat sah puasa

            a.         Islam

            b.         Mumayyiz

            c.         Sempurna akal

            d.         Suci dari haid dan nifas

            e.         Puasa selain daripada hari-hari yang diharamkan.Bahan, peralatan dan bahan sumber :

            Kad gambar

            Lembaran kerja

            Carta

            LaptopPengetahuan sedia ada:

Murid telah mempelajari syarat wajib puasa. Murid juga mempunyai miskonsepsi bahawa terdapat hari-hari yang diharamkan berpuasa.FASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


NOTA
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID

Permulaan/Mencungkil Idea
(3 minit)

Guru mempamerkan gambar situasi sedang berbuka puasa.

Cungkil idea murid tentang orang yang boleh berpuasa dan mengaitkannya dengan tajuk pembelajaran.

(rujuk lampiran 1)
Murid menyatakan apa yang dilihat berdasarkan gambar.
Strategi/teknik;
Penyoalan

Sumber pengajaran : Kad gambat
Menstruktur semula
(12  minit )
Syarat sah puasa
1.    Islam
2.    Mumayyiz
3.    Sempurna akal
4.    Suci dari haid dan nifas
5.    Puasa selain daripada hari-hari yang diharamkan
Guru mempamerkan carta syarat  sah puasa.
Guru mengutarakan persoalan;
Adakah adik  awak turut berpuasa?
Guru menerangkan syarat sah puasa dengan mengaitkan jawapan murid.
Murid  membaca bahan syarat sah puasa

Murid memberi idea berdasarkan bahan yang dibaca.
Strategi/     
teknik:
Soal jawab


Sumber
pengajaran :
Slaid
Aplikasi  Idea
(10 minit )
Penyelesaian masalah berkaitan pelbagai situasi orang berpuasa
1.    Najmuddin berpuasa pada hari raya pertama Aidilfitri
2.    Mei Ling dan Kumari mengikut Najmina berpuasa pada bulan Ramadhan.
Guru menayangkan slaid soalan yang berkaitan permasalahan situasi orang berpuasa

 (rujuk lampiran 3)
Murid berbincang dalam menyelesaikan soalan dalam kumpulan

Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan

Strategi/Teknik:
Sumbang saran
Pembentangan

Sumber pengajaran : slaid

Refleksi /Penutup
( 5 minit )
Syarat sah puasa
1. Islam
2.Mumayyiz
3.    Sempurna akal
4.    Suci dari haid dan nifas
Puasa selain daripada hari-hari yang diharamkan
Menaksir kefahaman  murid dengan menjawab soalan pada lembaran kerja mengikut kumpulan.
Guru menyemak jawapan murid.
Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid

Murid menjawab soalan dalam kumpulan.
Murid membuat kesimpulan dengan menyatakan idea utama.
Strategi/ Teknik:
 Kuiz

Sumber pengajaran : Lembaran kerja
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Mata pelajaran             : Pendidikan Agama Islam

Kelas                              : 6 Bestari

Tarikh                             : 10 april 2011

Masa                              : 11.00 – 11.30 pagi

Bilangan murid              : 30 orang

Bidang                            :  Ibadat

Tajuk                              :  Ibadah Puasa Ramadhan

Objektif pembelajaran  : Syarat-syarat sah puasa

Hasil pembelajaran       : Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:

D)    Menguasai isi kandungan

                                                                          iv.              Menyatakan syarat-syarat sah puasa.

                                                                            v.              Menghuraikan syarat-syarat sah  puasa.

                                                                          vi.              Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan syarat sah puasa.E)     Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir

ii.               Menunjuk cara pelbagai situasi orang berpuasaF)     Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

ii.               Melibatkan diri secara aktif dalam perbincangan tentang masalah yang berkaitan dengan syarat sah puasa

Konsep/prinsip/hukum/teori:

            Syarat sah puasa

            a.         Islam

            b.         Mumayyiz

            c.         Sempurna akal

            d.         Suci dari haid dan nifas

            e.         Puasa selain daripada hari-hari yang diharamkan.Bahan, peralatan dan bahan sumber :

            Kad gambar

            Lembaran kerja

            Carta

            LaptopPengetahuan sedia ada:

Murid telah mempelajari syarat wajib puasa. Murid juga mempunyai miskonsepsi bahawa terdapat hari-hari yang diharamkan berpuasa.FASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


NOTA
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID

Permulaan/Mencungkil Idea
(3 minit)

Guru mempamerkan gambar situasi sedang berbuka puasa.

Cungkil idea murid tentang orang yang boleh berpuasa dan mengaitkannya dengan tajuk pembelajaran.

(rujuk lampiran 1)
Murid menyatakan apa yang dilihat berdasarkan gambar.
Strategi/teknik;
Penyoalan

Sumber pengajaran : Kad gambat
Menstruktur semula
(12  minit )
Syarat sah puasa
6.    Islam
7.    Mumayyiz
8.    Sempurna akal
9.    Suci dari haid dan nifas
10. Puasa selain daripada hari-hari yang diharamkan
Guru mempamerkan carta syarat  sah puasa.
Guru mengutarakan persoalan;
Adakah adik  awak turut berpuasa?
Guru menerangkan syarat sah puasa dengan mengaitkan jawapan murid.
Murid  membaca bahan syarat sah puasa

Murid memberi idea berdasarkan bahan yang dibaca.
Strategi/
teknik:
Soal jawab


Sumber
pengajaran :
Slaid
Aplikasi  Idea
(10 minit )
Penyelesaian masalah berkaitan pelbagai situasi orang berpuasa
5.    Najmuddin berpuasa pada hari raya pertama Aidilfitri
6.    Mei Ling dan Kumari mengikut Najmina berpuasa pada bulan Ramadhan.
Guru menayangkan slaid soalan yang berkaitan permasalahan situasi orang berpuasa

 (rujuk lampiran 3)
Murid berbincang dalam menyelesaikan soalan dalam kumpulan

Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan

Strategi/Teknik:
Sumbang saran
Pembentangan

Sumber
pengajaran :
slaid

Refleksi /Penutup
( 5 minit )
Syarat sah puasa
1. Islam
2.Mumayyiz
7.    Sempurna akal
8.    Suci dari haid dan nifas
Puasa selain daripada hari-hari yang diharamkan
Menaksir kefahaman  murid dengan menjawab soalan pada lembaran kerja mengikut kumpulan.
Guru menyemak jawapan murid.
Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid

Murid menjawab soalan dalam kumpulan.
Murid membuat kesimpulan dengan menyatakan idea utama.
Strategi/ Teknik:
 Kuiz

Sumber pengajaran : Lembaran kerja
Lampiran 1


Lampiran  1
Lampiran 2

SYARAT-SYARAT SAH PUASA
Islam
Mumayyiz
Sempurna akal
Suci dari haid & nifas
Puasa selain dari hari-hari yang diharamkanLampiran 4

/
Aktiviti 1


Pilih dan tandakan                pada perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat sah puasa.Sempurna akalGilaIslamSuci dari haidSakit tenatMumayyiz

Aktiviti 2


Tulis “betul” atau “ salah” pada pernyataan yang berikut.


1.     Beragama Islam ialah syarat sah puasa yang utama.


2.     Puasa Ahmad tidak sah kerana dia belum mumayyiz.


3.     Perempuan yang didatangi haid yang sedikit sah berpausa.


4.     Puasa pesakit-pesakit di pusat rawatan mental tidak sah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

MATA PELAJARAN      : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

KELAS                          : 6 BESTARI

TARIKH                        : 11 APRIL 2011

MASA                          : 8.30 – 9.00 PAGI

BILANGAN MURID      : 30 ORANG

BIDANG                       : IBADAT

TAJUK                          :  2.2.7. IBADAH PUASA RAMADHAN

  E) PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN PUASA

HASIL PEMBELAJARAN           : DI AKHIR PEMBELAJARAN INI, MURID DAPAT:

G)    Menguasai isi kandungan

                                                                        vii.          Mengenal pasti perkara-perkara yang membatalkan puasa.

                                                                       viii.          Mengenal pasti ciri-ciri perkara yang membatalkan puasa.

                                                                          ix.          Menjelaskan permasalahan dalam perkara-perkara yang membatalkan puasaH)    Membina kemahiran berfikir

                                                                             i.          Menyelesaikan permasalahan dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa

PENERAPAN NILAI      : Berdisiplin dan sabarBBM                            : 1. Laptop

                                      2. Lembaran kerja

  3. Bahan maujud

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID:  Murid pernah menjalani ibadah puasa

FASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


NOTA
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID

Permulaan/Mencungkil Idea
(5 minit)
Lafaz niat Puasa.
Guru memperdengarkan nasyid lafaz niat puasa
Murid mengikuti  nasyid lafaz niat
puasa
Strategi/teknik;
Guru mengaitkan nasyid  lafaz niat puasa dengan perkara yang membatalkan puasa

Menstruktur semula
(15 minit )
Perkara-perkara yang membatalkan puasa
-Guru menayangkan slaid perkara yang membatalkan puasa.
-Guru bersoal jawab dengan murid.
1., Sebutkan perkara yang membatalkan puasa berdasarkan pengalaman kamu sendiri?

-Guru merumuskan jawapan murid

-Guru menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa mengikut syarak.

Murid mendengar dengan teliti
Strategi/ teknik:
-Penerangan

-Slaid
-Bersoal jawab
secara kelas
Aplikasi  Idea
(7 minit )
Permasalahan yang berkaitan dalam perkara yang membatalkan puasa
1.Guru bersoal jawab dengan murid tentang permasalahan berkaitan perkara-perkara yang membatalkan puasa
2. Guru meminta murid menunjuk cara perkara yang membatalkan puasa.
1.Murid menjawab soalan guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan
2. Murid menunjukkan cara perkara yang membatalkan puasa, contoh;
- menjolokkan tangan ke dalam mulut
- melakonkan aksi makan/minum

Strategi/Teknik:

Menghubungkait

Menyelesaikan
Masalah
Simulasi

Refleksi /Penutup
( 3 minit )
Menyenaraikan perkara-perkara yang membatalkan puasa
Guru menasihati murid agar dapat menghindari  dari melakukan perkara yang membatalkan puasa.

Guru meminta murid menyenaraikan semula perkara-perkara yang membatalkan puasa
Murid menyebut perkara-perkara yang membatalkan puasa
Strategi/ Teknik:

PengukuhanDISEDIAKAN OLEH : GROUP EL – D12

1.     MAKHFUZAH BT  ISMAIL ( D20102046800)

2.     ROZITA BT IBRAHIM (D20102046841)

3.     SYAHIDA BT ABDULLAH (D20102046718)

4.     YUSELAWANI BT  YUSOF ( D20102046608)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)Mata pelajaran             : Pendidikan Agama Islam

Kelas                              : 6 Bestari

Tarikh                             : 30 Macl 2011

Masa                              : 09.00 – 09.30 pagi

Bilangan murid              : 30 orang

Bidang                            :  Ibadat

Tajuk                              :  Ibadah Puasa Ramadhan

Objektif pembelajaran  : Konsep puasa

Hasil pembelajaran       : Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:

I)       Menguasai isi kandungan

                                                                            x.              Menerangkan maksud puasa.

                                                                          xi.              Menyatakan hukum berpuasa.

                                                                        xii.              Menyatakan hikmah berpuasa.J)      Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir

iii.              Membina peta mindaK)     Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

iii.              Melibatkan diri secara aktif dalam perbincangan tentang peta mindaKonsep/prinsip/hukum/teori:

Maksud Puasa

-        Menahan diri daripada makan,minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga        terbenam matahari serta berniat pada malam hari.

Hukum Puasa Pada Bulan Ramadhan

-        Wajib kepada orang yang cukup syarat

Hikmah Berpuasa

1.     Puasa melatih diri seseorang bersifat mahmudah iaitu sabar, berdisiplin dan amanah.

2.     Dapat merasai penderitaan yang dialami orang miskin

3.     Dapat menghindarkan daripada penyakit.

4.     Memberi peluang meningkatkan ketakwaan kepada Allah.Bahan, peralatan dan bahan sumber :

            Kad gambar

            Lembaran kerja

            Carta

            Laptop

             TelefonPengetahuan sedia ada:

Murid  pernah berpuasa dalam bulan Ramadhan.

FASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


NOTA
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID

Permulaan/Mencungkil Idea
(3 minit)
 Lagu  Selamat hari raya
Guru memperdengarkan lagu  selamat hari raya.
Guru menyoal murid berdasarkan lagu yang dipasang :
1.      Lagu apa yang kamu dengar?
2.       Bilakah lagu ini  biasanya kedengaran?
3.      Sebelum  menyambut hari raya,apakah yang sepatutnya dilakukan oleh orang Islam?

-Guru mengaitkan jawapan murid  dengan tajuk pembelajaran.

Murid menyatakan apa yang didengar berdasarkan lagu yang dipasang dan soalan guru.
Strategi/teknik;
Penyoalan

Sumber pengajaran : lagu dalam telefon
Menstruktur  semula
(12  minit )
Pengertian Puasa
-Menahan diri daripada makan,minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari serta berniat pada malam hari.
Hukum-wajib
Hikmah berpuasa:
a.Melatih bersifat mahmudah.
b.Merasai penderitaan orang miskin/kebuluran
c.Menghindarkan dari penyakit
d.Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Taala.
Guru mempamerkan carta pengertian  puasa sambil memberi penerangan tentang puasa .

Guru mengutarakan persoalan;
1.      Apakah hukum berpuasa?
2.      Siapa tahu, apakah hikmah berpuasa kepada kita?
Guru menerangkan hikmah puasa dengan mengaitkan jawapan murid.
Murid  melihat bahan  dan mendengar penerangan guru.

Murid memberi idea berdasarkan bahan.

 Membaca hikmah puasa yang ditayangkan.
Strategi/
teknik:
Penerangan

Sumbang saran


Sumber
pengajaran :
Slaid
Aplikasi  Idea
(10 minit )
Membina peta minda secara kumpulan.

 Peta minda itu mestilah mempunyai pengertian puasa,hokum dan hikmah puasa.
Guru memberi penerangan tentang peta minda.


Guru memberi manila kad dan artline    Murid berbincang dalam dalam kumpulan

Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan

Strategi/Teknik:
Sumbang saran
Pembentangan
Peta minda

Sumber
pengajaran :
manila kad


Refleksi / Penutup
( 5 minit )
Memberi pengertian puasa,hukum dan menyenaraikan hikmah puasa.

Guru meminta murid menyatakan pengertian,hukum dan hikmah puasa.
Makan murid menyatakan pengertian puasa,hukum dan hikmah puasa.
Strategi/Teknik

Pengukuhan

Disediakan oleh  :GROUP EL-D12                              MAKHFUZAH BINTI ISMAIL ( D20102046800)

                              ROZITA BINTI IBRAHIM        ( D20102046841)

                              SYAHIDA BINTI ABDULLAH  ( D20102046718)

                              YUSELAWANI BINTI YUSOF ( D20102046608       )

                                                      

No comments:

Post a Comment